11 December vrijdag

11 December vrijdag

Het is Kerstmis en bij duizenden gaan de dorpsbewoners van een klein Italiaans dorp naar een hoog in de bergen gelegen pelgrimsoord met, de overal bekende maar geheimzinnige, kerststal. De mensen komen er sterk veranderd van terug maar niemand van hen vertelt wat er gebeurd is. De pelgrims wachten geduldig in de rij om de grot binnen te gaan. De ingang wordt steeds smaller en lager zodat de mensen uiteindelijk kruipend verder moeten gaan. Op het einde komen ze in een kleine ruimte met een zacht licht. Op de grond ligt een lege kribbe met enkel een spiegelglas waarin ze zichzelf vergroot zien. Daaronder licht met grote letters de tekst ‘hier ben ik geboren voor de mensen’. In de stilte van deze grot van de menswording komt men tot bezinning. Ze kruipen diep onder de indruk terug en zijn niet in staat om iets te vertellen van wat ze hebben ondergaan. Je moet het zelf beleven als een innerlijk proces.

Paul de Blot-Hoogleraar Business Spiritualiteit aan nijenrode universiteit