zen feng shui copy

Zen Feng Shui – Ontwaken in het maanlicht

Mens
Dit gaat over het harmoniseren van de persoonlijke energie met de omgeving om kennis en ervaringen positief toe te passen. Belangrijk om in deze tijd keuzes te maken voor een betere aarde. Wonen in een harmonieus ontworpen Fēng Shuǐ-omgeving, verbonden met de natuur, werken en leren in een ideale omgeving, het inrichten van een helende omgeving om je terug te trekken of je medemens te verzorgen.

Aarde
Feng Shui en omgevingsinvloeden. Kennis van Feng Shui principes beïnvloeden het nemen van beslissingen op een gunstige manier omdat het gebaseerd is op de natuur. Na een werkdag heb je voldoende energie om ook thuis te genieten.

Programma
Ochtend:
Kenmerken en eigenschappen van de vijf fasen
Richting
Kleur
Klimaat
Geluid
Tijd
Seizoen
Organen
Dominant

Lunch (bij de prijs inbegrepen)

Middag:
Zen Feng Shui en analyse,
Innerlijke (nei yin) transformaties,
‘Omkering is de beweging van Dao’,
Het omkeren van patronen betekent oplossen en loslaten, Dianne Sommers,
Hemel,
Astrologie, je richting en bestemming. Dit heeft betrekking op,
het geboortejaar, maand, dag en uur.

Klik hier om aan te melden————-> huisje